คลิปความรู้: ครูไทยถอดใจขอลาโลก

ชมคลิปที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของชีวิตครูไทย

ที่ถอดใจอัดคลิปขอลาโลก เพราะต้องเจอกับปัญหาที่ไม่มีใครเคยเข้าใจ และความสิ้นหวังของระบบการศึกษาที่ไม่มีใครเคยมองเห็น
กรุณาดูจนจบคลิป!!
อาจมีความหวังเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

“ครูไทยถอดใจขอลาโลก”
ผลิตโดย ทีม 101 – The 101 Percent The101.world
อำนวยการผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม

ขออย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครูไทยอีกเลย
ช่วยกันส่งต่อ เพื่ออนาคตการศึกษาไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม