รายงานสกว.: ทางเลือกการเรียนรู้ การศึกษาที่เลือกได้สำหรับเด็กนอกระบบ

ชวนอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับการนำเอางานหัตถกรรมมาช่วยให้เด็กและเยาวชน ‘นอกระบบ’ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หันกลับมามองรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ในงานวิจัย “ทางเลือกการเรียนรู้ การศึกษาที่เลือกได้สำหรับเด็กนอกระบบ ” โดยจิรศักดิ์ อุดหนุน