รายงาน: หัวใจของ ‘การสอนสะเต็ม’ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือวิธีคิดแบบเหตุและผล – รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนศึกษาเรื่องการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM) รวมถึงหาคำตอบว่าการสอนสะเต็มควรจะเป็นอย่างไร ผ่านทางการบรรยาย “หัวใจของ ‘การสอนสะเต็ม’ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือวิธีคิดแบบเหตุและผล” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์