คลิปความรู้: งานเสวนาคุยฟาร์มรู้ครั้งที่ 4 “จากห้องทดลองสู่โลกจริง: เข้าใจคอร์รัปชันในสังคมไทย”

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม โดย สกว. ร่วมกับ SIAM Lab (Social Integrity Architecture and Mechanism design Lab) เปิดฟาร์มรู้กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 4 เรื่อง “จากห้องทดลองสู่โลกจริง: เข้าใจคอร์รัปชันในสังคมไทย” วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 15.30 ณ Smart Classroom (ห้อง 512) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการวิจัย

“การโกงและการคอร์รัปชันในสังคมไทย” โดย

 • ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ SIAM Lab
 • ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย SIAM Lab
 • รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย SIAM Lab

 


 

ช่วงที่ 2 เสวนา “หลากมิติคอร์รัปชัน หลายประเด็นพฤติโกง : ประสบการณ์จากนักวิจัย

 

  • ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
  • อดิศักดิ์ สายประเสริฐ
  • ปกรณ์สิทธิ ฐานา
  • จิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์
  • นิชาภัทร ไม้งาม

ดำเนินรายการโดย สมคิด พุทธศรี กองบรรณาธิการ The101.world และนักวิจัยโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)