ข่าวรอบรั้ว: สกว.เปิดตัวเว็บไซต์‘ฟาร์มรู้สู่สังคม’

สกว.เปิดตัวเว็บไซต์ “Knowledge Farm : ความรู้สู่สังคม” ให้เป็น‘บ้าน’สำหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้จากงานวิจัย ด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้าง เพื่อให้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย

วันนี้ (16 พ.ย. 2559) ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาเปิดตัวเว็บไซต์ “Knowledge Farm : ความรู้สู่สังคม”โดยหน่วยวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI Unit) สกว. เพื่อให้เว็บไซต์ knowledgefarm.in.th เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะและสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ สกว.ได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำความรู้ในคลังความรู้ของ สกว. มาจัดการและสื่อสารต่อสาธารณะ ภายหลังจากที่ได้จัดทำกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues: SRI) 12 เรื่อง เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่คาดหวังคือ แนวคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่ ข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมที่เป็นรูปธรรมบนฐานความรู้ ตอบโจทย์ประเทศที่สำคัญในปัจจุบันและสามารถเตรียมการสู่อนาคต เพื่อให้สังคมไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

“สกว.เป็นเพื่อนกับประชาชนคนไทยทุกคน และอยากช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญเราจึงใช้ปัญหาสังคมเป็นจุดตั้งต้น มีโจทย์วิจัยที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสังคม ดังนั้นการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมต้องเริ่มจากการศึกษาปัญหาที่สำคัญ ซึ่งประมวลพบว่ามีทั้งสิ้น 12 เรื่อง เช่น ความเหลื่อมล้ำเราอยากให้คนไทยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว. ทางใดทางหนึ่ง การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

ด้าน ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว. เผยว่า Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของสกว. สู่สังคมวงกว้างในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย อ่านสนุก และมีสไตล์ เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมภายใต้การบริหารจัดการของโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์สกว.การดำเนินงานช่วงแรกจะมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การสร้างสรรค์การเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษา และความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก

“เว็บไซต์นี้จะเป็น ‘บ้าน’ สำหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ถูกนำไปปรุงรสให้อร่อยชวนชิม ด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย ได้แก่ รายงาน บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก คลิปความรู้ สรุปงานสัมมนาและกิจกรรม และเป็นคลังรวบรวมงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ โดยความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ และยูทูปซึ่งถือเป็นการนำความรู้มาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยบุคลิกแบบเป็นกันเอง ลงจากหอคอยงาช้างมายืนข้างๆ ประชาชน พยายามดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจความรู้ แม้จะมีบุคลิกแบบสบายๆ แต่เนื้อหามีคุณภาพสูง ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และวางใจได้ ที่สำคัญคือ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้ และมองเห็นพลังความหวังแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ดีขึ้นบนฐานของความรู้ บ้านของเราไม่มีรั้ว ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่

Facebook: knowledgefarmpage

Youtube: knowledge farm

Twitter: @knowledge_farm”


หมายเหตุ: เผยแพร่ครั้งแรกเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในชื่อ สกว.เปิดตัวเว็บไซต์‘ฟาร์มรู้สู่สังคม’