คลิปความรู้: ปัญหาของเด็กไทยอยู่ตรงไหน

อนาคตการศึกษาของไทยกำลังวิกฤต

ผลสอบ PISA ของเด็กไทยอยู่ในลำดับรั้งท้าย

ยังมีอีกปัญหาสำคัญของคุณภาพเด็กไทย

ชวนสำรวจไปด้วยกันกับ ’ปัญหาของเด็กไทยอยู่ตรงไหน’

===================

หาคำตอบทำอย่างไรให้เด็กไทยเก่งขึ้นเพิ่มเติมได้ที่ :

หนังสือ: ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา