หนังสือ: วิจัย…. พลังเปลี่ยนการเรียนรู้ เล่มที่ 1 “วิจัยในความคิด”

หนังสือ วิจัย… พลังเปลี่ยนการเรียนรู้ เล่มที่ 1 “วิจัยในความคิด” หากจะเปลี่ยนแปลงการทำวิจัยในระบบการศึกษา เราต้องเปลี่ยนความคิดก่อน ให้คิดในมุมใหม่ หนังสือเล่มนี้ให้ความคิดเกี่ยวกับวิจัยในโรงเรียนในมุมมองหลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เข้าใจโลกวิจัยมากกว่าที่ครูและนักเรียนถูกสอนมา ความสว่างวาบอาจเกิดขึ้นกับบางคนจากบทความในหนังสือเล่มนี้

research-power-book-1