ข่าวรอบรั้ว: แก้เกมโกง กับ ประจักษ์ ก้องกีรติ

3 เรื่องเล่า จาก 3 ประเทศ สู่บทเรียน ‘แก้เกมโกง’
.
พลิกสังคมไทยให้ปราศจากคอร์รัปชัน กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบกับบทเรียนจาก 3 ประเทศ ที่พลิกสังคมด้วยนวัตกรรมการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจนสำเร็จ พวกเขาทำได้อย่างไร? และประเทศไทยต้องทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจาก ‘คำสาป’ คอร์รัปชันได้บ้าง?


หมายเหตุ: เผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์ the101.world เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในชื่อ แก้เกมโกง กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ