อินโฟกราฟิก: ทำไมคน GenY ไม่อยากมีลูก

ทำไมคนเจนวายถึงมีลูกช้าและน้อย?

งานวิจัย สกว. เรื่อง การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ (2559) โดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม : งานวิจัย สกว. ไขปริศนา ทำไมคนเจนวายไม่อยากมีลูก

01_why_gen_y_do_not_have_chirldren

ที่มา: งานวิจัยโครงการ “การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ” โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ (2559)