งานวิจัย: การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

เขียน: ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญ ไข่เขียว
เผยแพร่: กันยายน 2559

1 7 8 9 10