ข่าวรอบรั้ว: ลงจากหอคอยงาช้าง! “Knowledge Farm”วิชาการไม่จำกัด ย่อยงานวิจัยอ่านง่าย เข้าถึงได้ทุกคน

เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่า “งานวิจัย” เป็นเรื่องซับซ้อนเข้าใจยาก เเละได้รับความสนใจเเค่ในหมู่เเวดวงวิชาการเท่านั้น ส่วนชาวบ้านคนทั่วไปเข้าถึงยากเเสนยาก เเถมยังน่าเบื่อ จนเกิดวาทะติดหูว่างานวิชาการอยู่เเต่บน “หอคอยงาช้าง” ที่ได้ยินกันมาหลายยุคหลายสมัย

ข่าวรอบรั้ว: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร: โจทย์ท้าทายในสังคมสูงวัย – วรเวศม์ สุวรรณระดา

ในยุคสังคมสูงวัย ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนั้น ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา ได้กล่าวถึงโจทย์ท้าทายที่สังคมไทยจะต้องเผชิญซึ่งทั้งประชาชนทั่วไปและรัฐจะต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนี

ข่าวรอบรั้ว: สร้างความมั่นคงทางอาหาร “จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว” ด้วยงานวิจัย สกว.

ในช่วงระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางกับการยกระดับเป็น “ครัวโลก” และศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคเอเชีย แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก กลายเป็นความท้าทายของเกษตรกรยุคใหม่ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ไทยพับลิก้า: คุยกับ “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” เรื่องสังคมไทยในยุค “เกิดน้อย ตายยาก ย้ายถิ่น”

ดร.โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตประเทศไทยจากภาวะ “เกิดน้อย ตายยาก และย้ายถิ่น” ปรากฏการณ์ที่กำลังบั่นทอนความมั่งคั่งและความเข้มแข็งของประเทศไทย

ข่าวรอบรั้ว: สกว. หนุนงานวิจัยท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร หวั่นเกษตรกรรายย่อยล่มสลายถ้าปรับตัวไม่ทันการณ์

แม้มีการกำหนดวาระชาติเรื่องความมั่นคงทางอาหารของรัฐบาลผ่านรูปแบบการทำงานด้วยคณะกรรมการระดับชาติ แต่นโยบายระดับท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ระดับชุมชนอาจจะต้องตั้งโจทย์ใหม่เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมเวลานี้

1 4 5 6